Contact Us

Tianjin Xinbao Glass Co., Ltd.
Address: 31 Quanda Road, Wuqing, Tianjin, China
Email: christinacao@xinbaoglass.com
Tel: +86 022 5990 2288 ext 801
Fax: +86 022 5990 2020